Đứa bé vỗ tay hay quá

Đứa bé vỗ tay hay quá

Các vị bô lão hay dùng meme này để comment trên facebook.