Em bé sơ sinh hai tay gối sau đầu chán nản

Em bé sơ sinh hai tay gối sau đầu chán nản

Em bé sơ sinh hai tay gối sau đầu chán nản

Đây là bạn khi vừa sinh ra đã biết gia đình mình có khoản nợ khổng lồ.