Mèo bị ốm đắp chăn với nhiều thuốc tây và cốc nước kế bên

Mèo bị ốm đắp chăn với nhiều thuốc tây và cốc nước kế bên

Long thể của trẫm bất an, cần lắm những con cá tươi ngon đẫm máu.

Xem thêm: