Mọi người nhường cho tôi, tôi bị gút

Mọi người nhường cho tôi, tôi bị gút

Mọi người nhường cho tôi, tôi bị gút

Chân trái tôi gút nhẹ, chân phải tôi gút nặng, còn chân giữa của tôi thì very gút.

Meme liên quan: