Bủảk là gì? Bủh + dảk = bủảk cheems

Bủảk là gì? Bủh + dảk = bủảk cheems

Bủảk là gì? Bủh + dảk = bủảk cheems

Cái thứ ngôn ngữ cheems này tôi từ chối hiểu.

Meme liên quan: