Tôi khốn nạn quá - Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?

Tôi khốn nạn quá - Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?

Cô gái tự tát mình vì hồ đồ tránh nhầm anh shipper.

Xem thêm: