5 cô gái Nhật chắp tay Adidas Phật

5 cô gái Nhật chắp tay Adidas Phật

Các cô gái Nhật chắp tay cầu nguyện Mong bạn chóng khỏi ốm. Cầu mong may mắn sẽ đến với bạn. Cầu chúc anh sớm bình phục Cầu cho cầu thủ sút vào...

Xem thêm: