Gọi bro là quả táo, bởi vì bro có chất sir

Gọi bro là quả táo, bởi vì bro có chất sir

Gọi bro là quả táo, bởi vì bro có chất sir

Đẳng cấp của chơi chữ đấy sir.

Meme liên quan: