Anh da đen trong vai thần tài nói năm mới phát tài

Anh da đen trong vai thần tài nói năm mới phát tài

Anh da đen trong vai thần tài nói năm mới phát tài

Phát tài phát lộc như cái làn da của anh vậy đó.

Meme liên quan: