Huấn Hoa Hồng nói cờ bạc người không chơi là người thắng, người thua là người không biết chơi

Huấn Hoa Hồng nói cờ bạc người không chơi là người thắng, người thua là người không biết chơi

Huấn Hoa Hồng nói cờ bạc người không chơi là người thắng, người thua là người không biết chơi

Bạn muốn làm người chiến thắng hay kẻ thua cuộc đây?

Meme liên quan: