Toàn bộ lời răn dạy của Huấn Hoa Hồng - Huấn Rose

Toàn bộ lời răn dạy của Huấn Hoa Hồng - Huấn Rose

Toàn bộ lời răn dạy của Huấn Hoa Hồng - Huấn Rose

Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buoi ăn cứt! Thế cho nó dễ! Xã hội này không làm thì chỉ có ăn cứt thôi. Nói thế cho nó nhanh, cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước, muốn người ta quý mình, mình phải quý người ta trước. Những người cho mình vay tiền lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình vỡ nợ, không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại, mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng, bởi vì những người đó coi mình là anh em bạn bè thì lúc mình vỡ nợ, khó khăn, khổ mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền không phải người ta ngu đâu, không phải người ta thừa tiền đâu, người ta coi trọng mình hơn tiền bạc, người ta mới giúp lúc mình khó khăn, khổ. Còn anh em bạn bè chơi với nhau, có ăn thì tìm đến, có lon thì tìm đi. Những cái loại đấy là anh em mà ăn anh ối dồi ôi nhá. Đúng rồi anh em ạ. Cuộc đời là như thế mà. Cuộc sống thì không giống cuộc đời. Các bạn sống ở xã hội không ai biết trước ngày mai ai hơn ai. Giàu có số, nghèo có số. Nên đừng có ghen ghét đố kỵ, đừng có khinh thường người khác. Những người khinh thường người khác chính là tự khinh thường bản thân mình. Những người chơi với mình mà đi nói xấu người khác chính là tự nói xấu mình. Mình đừng có chơi với những loại, thể loại đấy. Họ đã đi nói xấu người khác trước mắt mình thì sớm hay muộn người ta cũng đi nói xấu mình trước mặt người khác. Những cái loại đấy các bạn đừng có nên chơi.

Meme liên quan: