Áo phông có chữ: Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Áo phông có chữ: Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Áo phông có chữ: Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại