Bần Tăng không lấy kinh nữa đâu

Bần Tăng không lấy kinh nữa đâu

Bần Tăng không lấy kinh nữa đâu

Hình như người con gái trong ảnh chính là Ngọc Trinh?

Meme liên quan: