Các bà các mẹ đứng trên xe đạp nhìn qua tường hóng chuyện

Các bà các mẹ đứng trên xe đạp nhìn qua tường hóng chuyện

Các bà các mẹ đứng trên xe đạp nhìn qua tường hóng chuyện

Đây là tôi mỗi khi hóng drama không biết mệt mỏi.

Meme liên quan: