Chàng trai tạo hình hai tay thành trái tim với rất nhiều tim xung quanh

Chàng trai tạo hình hai tay thành trái tim với rất nhiều tim xung quanh

Được bày tỏ để yêu thích ai đó hoặc mong muốn được bên họ.

Xem thêm: