Thôi ông im mẹ nó mồm đi

Thôi ông im mẹ nó mồm đi

Hãy ngăn chặn những ngôn từ vớ vẩn sắp được nổ ra.

Xem thêm: