Chĩa súng vào màn hình: mày vừa nói gì nói lại coi

Chĩa súng vào màn hình: mày vừa nói gì nói lại coi

Chĩa súng vào màn hình: mày vừa nói gì nói lại coi

Nói lại cho cẩn thận không là ghim đạn vào đầu nha bro.