Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Cờ bạc ăn thua về sáng, muốn không thua tốt nhất không chơi.

Meme liên quan: