Phan Đinh Tùng - chuyên gia hát nhạc để thổi nến

Phan Đinh Tùng -  chuyên gia hát nhạc để thổi nến

Phan Đinh Tùng - chuyên gia hát nhạc để thổi nến

Thánh Đinh Tùng với bài hát huyền thoại luôn phát mỗi khi sinh nhật.