Chuẩn bị nhảy cầu nói cứ ngỡ đâu là kèo thơm

Chuẩn bị nhảy cầu nói cứ ngỡ đâu là kèo thơm

Chuẩn bị nhảy cầu nói cứ ngỡ đâu là kèo thơm

Còn thở còn gỡ anh ơi, từ từ bình tình đã.

Meme liên quan: