Rất nhiều người đang nhảy cầu - nhảy đi nhảy đi

Rất nhiều người đang nhảy cầu - nhảy đi nhảy đi

Rất nhiều người đang nhảy cầu - nhảy đi nhảy đi

Còn bóng còn gỡ, cứ bình tĩnh mà thở các bạn êi.

Meme liên quan: