"Cứ là déo thì tốt hơn" - thằng bé áo xanh đưa hai tay nói

"Cứ là déo thì tốt hơn" - thằng bé áo xanh đưa hai tay nói