Im mồm và quỳ xuống, tao đang nghe nhạc

Im mồm và quỳ xuống, tao đang nghe nhạc

Im mồm và quỳ xuống, tao đang nghe nhạc

Ghét nhất là đang nghe nhạc cũng bị làm phiền nữa.