Cụ Tokuda gạt tay bảo bỏ ra bạn ơi

Cụ Tokuda gạt tay bảo bỏ ra bạn ơi

Tuy già rồi nhưng cái giá của cụ vẫn còn cao ngất trời.

Xem thêm: