Đánh rắm nói thức tỉnh đi

Đánh rắm nói thức tỉnh đi

Đánh rắm nói thức tỉnh đi

Tỉnh táo lên nào các bạn đang u mê trong bể phốt ơi.