Déo nói nhiều cho xin cái địa chỉ

Déo nói nhiều cho xin cái địa chỉ

Giang hồ mạng đầu cắt moi không cần nói nhiều, chỉ cần nổ một cái địa chỉ thì sẽ có người gõ cửa.

Xem thêm: