Và Nguyễn Phương Hằng cười, Khá Bảnh khóc khi bị bắt lên cơ quan điều tra

Và Nguyễn Phương Hằng cười, Khá Bảnh khóc khi bị bắt lên cơ quan điều tra

Và Nguyễn Phương Hằng cười, Khá Bảnh khóc khi bị bắt lên cơ quan điều tra

2 số phận, 2 cuộc đời khác nhau nhưng có một điểm chung.