Giấc mơ mất trắng - Thủy Tiên

Giấc mơ mất trắng - Thủy Tiên

Giấc mơ mất trắng - Thủy Tiên

Dựa trên bài hit "giấc mơ tuyết trắng" nổi đình đám một thời.