Hắn ta nghĩ đó là tình yêu cơ đấy, cô ấy mới chỉ quan tâm và hỏi thăm hắn vài lần

Hắn ta nghĩ đó là tình yêu cơ đấy, cô ấy mới chỉ quan tâm và hỏi thăm hắn vài lần

Hắn ta nghĩ đó là tình yêu cơ đấy, cô ấy mới chỉ quan tâm và hỏi thăm hắn vài lần

Trời ạ, hắn còn tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp cùng cô ấy dù hắn còn chưa chắc là cô kia có nghĩ giống như mình không.