Giang hồ Tiến Bịp nói còn cái nịt

Giang hồ Tiến Bịp nói còn cái nịt

Giang hồ Tiến Bịp nói còn cái nịt

Giang hồ Tiến Bịp là ai? Nhặt được 20k còn trả nhưng nhặt được 20 triệu thì xin lỗi chỉ còn cái nịt thôi.

Meme liên quan: