Thiếu nữ trèo lên cổng hóng

Thiếu nữ trèo lên cổng hóng

Thiếu nữ trèo lên cổng hóng

Meme này cũng thể dùng với hàm ý hít hà drama.

Meme liên quan: