Hoài Linh đóng kịch 'Thà ăn cướp hơn ăn mày'

Hoài Linh đóng kịch 'Thà ăn cướp hơn ăn mày'

Hoài Linh đóng kịch 'Thà ăn cướp hơn ăn mày'

Hoài Linh bị gãy tay ngồi có tấm bảng "Thà ăn cướp hơn ăn mày".

Meme liên quan: