Mèo Tom giơ bảng: đang hết tiền có ai cho mượn không?

Mèo Tom giơ bảng: đang hết tiền có ai cho mượn không?

Mèo Tom giơ bảng: đang hết tiền có ai cho mượn không?

Sử dụng meme này để vay tiền bạn bè một cách hề hước.

Meme liên quan: