Học sinh cầm súng AK47 chở nhau bằng xe điện

Học sinh cầm súng AK47 chở nhau bằng xe điện

Học sinh cầm súng AK47 chở nhau bằng xe điện

Súng nhựa trên tay anh em gọi, lạy mẹ con đi tối con về.