Khi một streamer đọc tên của bạn lên lúc đang livestream

Khi một streamer đọc tên của bạn lên lúc đang livestream

À thì ra streamer biết tôi.

Xem thêm: