Chuột Jerry dang tay: sẵn sàng đón nhận những lời khen ngợi

Chuột Jerry dang tay: sẵn sàng đón nhận những lời khen ngợi

Chuột Jerry dang tay: sẵn sàng đón nhận những lời khen ngợi

Sử dụng meme này khi bạn vừa làm gì đó vô cùng đẳng cấp.

Meme liên quan: