Lá bài ma thuật phản đòn

Lá bài ma thuật phản đòn

Làm câu nói của đối phương bị gậy ông đập lưng ông.

Xem thêm: