Lỡ mồm cười, xung quanh như lâu đài tình ái

Lỡ mồm cười, xung quanh như lâu đài tình ái

Lỡ mồm cười, xung quanh như lâu đài tình ái

Bạn quá hư bạn sẽ bị anh Đàm phạt cho mà xem. :(

Meme liên quan: