Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?

Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?

Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?

Chơi đồ ít thôi mai còn đi làm!

Meme liên quan: