Meme cái lùm mía (cái lon má)

Meme cái lùm mía (cái lon má)

Meme cái lùm mía (cái lon má)

Một hình thức chơi chữ đỉnh cao mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được.