Mèo đen gào thét 2 tay cầm 2 súng

Mèo đen gào thét 2 tay cầm 2 súng

Tất cả số cá này là của tao, không được đụng vào nó!

Xem thêm: