Yêu đương méo gì tầm này, nện nhau là chính

Yêu đương méo gì tầm này, nện nhau là chính

Yêu đương méo gì tầm này, nện nhau là chính

Tuy nó hơi thô nhưng biết đâu lại là sự thật thì sao?

Meme liên quan: