Mèo nhắm mắt nói má nó cuộc sống này khổ quá

Mèo nhắm mắt nói má nó cuộc sống này khổ quá

Mèo nhắm mắt nói má nó cuộc sống này khổ quá

Giờ thì còn con cặt gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Meme liên quan: