Mặc váy này đấm cho nó lực - váy áo giáp chiến binh

Mặc váy này đấm cho nó lực - váy áo giáp chiến binh

Khi có ai đó chửi bạn "mặc váy vào đi đồ đàn bà".

Xem thêm: