Mèo trắng đưa hai ngón tay thối

Mèo trắng đưa hai ngón tay thối

Thật ra là 2 ngón chân thối cho ai chưa biết.

Xem thêm: