Cười lấy khăn lau mặt: nghe nói mà vã cả mồ hôi

Cười lấy khăn lau mặt: nghe nói mà vã cả mồ hôi

Người già hay dùng những ảnh comment đi thẳng vào lòng người như thế này.