Messi cầm sổ đỏ nói tôi sẽ lấy sổ đỏ về cho anh em

Messi cầm sổ đỏ nói tôi sẽ lấy sổ đỏ về cho anh em

Messi cầm sổ đỏ nói tôi sẽ lấy sổ đỏ về cho anh em

Anh em hãy tin tưởng vào tôi, cửa này rất sáng.

Meme liên quan: