Nhân vật hoạt hình la hét trong nội tâm

Nhân vật hoạt hình la hét trong nội tâm

Bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong nội tâm thì gào thét vô cùng.