Nhiều người cản người đàn ông định lôi thứ gì đó trong quần ra

Nhiều người cản người đàn ông định lôi thứ gì đó trong quần ra

Bạn biết ông ấy định lôi gì ra rồi đấy. Dùng ảnh này đi comment ở ảnh gái xinh nhé.