Tâm phải tịnh buoi không được cửng

Tâm phải tịnh buoi không được cửng

Tâm phải tịnh buoi không được cửng

Sử dụng khi comment vào các ảnh gái xinh hoặc trai đẹp.

Meme liên quan: